Program szkoleniowy

Style Zewnętrzne - Biały Żuraw i Długa Pięść (Bai He, Chang quan)

Biały Żuraw specjalizuje się w technikach ręcznych i walce na krótki dystans, natomiast dla Długiej Pięści Shaolin typowe są kopnięcia i walka w średnim i długim dystansie. Oba style są ćwiczone w ramach treningu stylów zewnętrznych YMAA, a ich technik używa się w sparringach.

Podstawowe pozycje (Ji Ben Bu Fa).
Pozycje są sposobami ustawienia ciała, stworzonymi w celu trenowania różnych technik i strategii walki. W Długiej Pięści jest 10, a w Białym Żurawiu 6 podstawowych pozycji, które należy poznać, zanim rozpocznie się naukę sekwencji. Pozycje są podwalinami każdego chińskiego stylu walki.

Qin Na (Chin Na).
Techniki Qin Na składają się z chwytów oraz ucisków punktowych. Qin Na polegające na chwytaniu wykorzystywane są do kontrolowania przeciwnika bez uszkadzania go. Program treningowy YMAA obejmuje naukę około 120 technik Qin Na

Formy Walki (Pan Shou lub Qiao Shou).
Formy walki (owijające ręce lub ręce tworzące most) są układami kilku technik, ćwiczonymi przez dwie osoby. Trening ten umożliwia naukę efektywnych technik walki, kształtując naturalne reakcje zarówno obrony, jak i ataku. YMAA uczy wielu zestawów form walki na gołe ręce, jak i z użyciem różnego rodzaju broni.

Podstawowe formy ręczne (Ji Ben Shou Fa).
Są to sposoby trzymania rąk podczas wykonywania uderzeń. W skład form ręcznych wchodzą sposoby, dzięki którym atak dociera do przeciwnika. Uczą one także jak budować swoje korzenie, wytwarzać Jin (siłę) i jak wykorzystywać ją w ataku. Każdy styl ma własny, specyficzny trening form ręcznych. YMAA używa form zarówno z Długiej Pięści jak i Białego Żurawia.

Podstawowe kopnięcia (Ji Ben Tui Fa)
Trening w YMAA obejmuje ponad trzydzieści rodzajów kopnięć, pochodzących zarówno z Długiej Pięści jak i Białego Żurawia. Uczą one wykorzystania nóg do obrony i ataku, są też sposobem rozwijania Jin (siły) nóg.

Podstawowe Formy Treningowe (Ji Ben Lian Shi)
Pojedyncze techniki łączone są w ćwiczenia, które nazywane są Formami Treningowymi. Program YMAA zawiera dwunaście form Tan Tui (Sprężynujących Nóg) - podstawowych ćwiczeń treningowych, które pomagają zbudować fundament dla stylu Długiej Pięści, a także trzynaście podstawowych ćwiczeń w stylu Białego Żurawia, które zwracają uwagę na techniki ręczne i poruszanie się.

Krótka Obrona (Yian Yi Fang Shen Fa).
To zestwa ćwiczeń uczących jak bronić się podczas ulicznych ataków. Składa się na nie dziesięć podstawowych technik, które mogą być używane w różnych wariantach.
Po opanowaniu tych technikami zaleca się studentom tworzenie kolejnych wariantów krótkich obron, przydatnych w dalszym treningu.

Obrona przed nożem (Bi Shou Fang Shen Fa).
Obrona przed nożem jest bardzo ważna w czasie ulicznych ataków, kiedy przeciwnik posiada nóż lub inną krótką bronią. Program zawiera dziesięć podstawowych technik oraz wiele innych, zaawansowanych, Po opanowaniu technik podstawowych zaleca się studentom tworzenie kolejnych obron przed nożem, przydatnych w dalszym treningu.

Jin.
Jin jest to chińskie określenie siły walki, definiowane jako Li-Qi lub siła mięśni-Qi. Jin pochodzi z energii wewnętrznej Qi, używanej by zwiększyć siłę mięśni.

Sekwencja (Quan Tao).
W różnych odmianach sztuk walki sekwencja nazywana jest  formą, układem lub kata. Zwykle sekwencja jest kombinacją kilkunastu lub więcej, podstawowych technik walki. Sekwencje pomagają studentom zapamiętać i opanować techniki stylu, które zostały wypracowane przez wiele pokoleń. Ćwicząc sekwencje rozwijana jest umiejętność naturalnego wykonywania technik ataku i obrony, które wykorzystywane są w realnej walce. Trening sekwencji kształtuje cierpliwość, siłę woli, wytrzymałość i siłę ćwiczacych.

Układy podwójne (Quan Tao Dui Lian).
Układy podwójne są sekwencjami praktykowanymi z partnerem. Ćwiczenie sekwencji walki umożliwia doświadczenie sytuacji podobnej do walki. Pomaga to rozwinąć swobodną reakcję, która jest kluczem do samoobrony. W YMAA nauczanych jest wiele form podwójnych, włączając w to układy z różnymirodzajami broni.

Sparring Shaolin (San Da lub San Shou).
Sparring jest treningiem najbardziej przypominającym walkę z przeciwnikiem. Podczas sparringu wymagana jest ochrona ciała. W YMAA jest dziesięć etapów sparingu, od najbardziej podstawowego treningu reakcji do sparringu z pełnym kontaktem. Trening sparringu nie jest obowiązkowy w YMAA. Tylko Ci uczniowie, którzy są zainteresowani sparringiem będą poddawani testowi.  


Style Wewnętrzne - Taijiquan, Qi Gong

Spośród styli wewnętrznych, w akademii YMAA nauczane jest tradycyjne Taijiquan rodziny Yang, pochodzące od mistrza Yang, Ban-Hou

Taiji Qigong.
Taiji Qigong został stworzony, by pomóc początkującym adeptom odczuć i zrozumieć Qi. Uczy także wykorzystania skoncentrowanego umysłu do kierowania i wprowadzania Qi w gładką cyrkulację. Praktykowanie ćwiczeń Taiji Qigong może znacząco poprawić zdrowie. Jest ono także kluczem pomagającym nauczyć się, jak używać Yi (świadomego umysłu) do kierowania Qi w celu energetyzowania ciała, by było ono doskonale sprawne.

Sekwencja Taiji.
Jest wiele różnych stylów Taiji (Tai Chi). W YMAA nauczany jest klasyczny styl Yang Taijiquan, który zawiera 112 technik. Uważa się, że Taijiquan nauczane w YMAA pochodzi od mistrza Yang, Ban-Hou.

Pchające Dłonie w miejscu (Taiji San Shou Bu Tui Shou).
Cel treningu pchających dłoni Taiji jest taki sam, jak trening form walki w stylach zewnętrznych. Taiji kładzie jednak nacisk na zdolność odczuwania (słuchania) (Ting) przez dotyk, rozumienia (Dong), podążania (Sui), przyklejania (Zhan) i przylegania (Nian). W pchających dłoniach w miejscu musisz nauczyć się wielu podstawowych technik, takich jak: pojedyncze pchające dłonie, podwójne pchające dłonie. Łączą one następujące Jin: odparcie (Peng), ściągnięcie (Lu), nacisk (lub ściśnięcie) (Ji), pchnięcie (lub stłumienie dłońmi) (An), zerwanie (Cai), rozerwanie (lub rozszczepienie) (Lie), technikę łokciem (Zhou), odbicie (Kao). Ponadto trening obejmuje również inne zaawansowane techniki takie jak: spiralny, kontrolujący, pożyczający, kierujący i neutralizujący Jin. Trening pchających dłoni w YMAA obejmuje cztery podstawowe sposoby neutralizacji, z którymi musi się zapoznać początkujący adept. W następnej kolejności student rozpoczyna trening podwójnych pchających dłoni, które zawierają sześć różnych technik. Trening ten wprowadza w naukę czterech podstawowych Jin Taiji: Peng, Lu, Ji i An. W YMAA nauczany jest również międzynarodowy układ, który nazywa się prostu - “trening Peng, Lu, Ji, An”. Kolejnym etapem nauki jest zapoznanie się z pozostałymi czterema podstawowymi Jin Taiji: Cai, Lie, Zhon, Kao. Kombinacja tych technik daje dwa układy, jeden z nich został stworzony przez dra Yang’a; drugi jest układem międzynarodowym. Układy te są zwykle nazywane “Da Lu”, Lu-Ji” i po prostu “Cai, Lie, Zhou i Kao”. YMAA naucza swojego tradycyjnego treningu “Da Lu” oraz międzynarodowego układu treningowego, zwanego “trening Cai, Lie, Zhou, Kao”. Trening Symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu (Taiji Quan Chan Shou Lian Xi). Trening Symbolu Taiji Wijącego się Jedwabiu jest podstawą Pchających Dłoni i Sparringu Taiji. Trening ten obejmuje stronę Yang oraz Yin symbolu. Na początku student uczy się symbolu Yang, ćwicząc najpierw solo, później z partnerem. Rozpoczyna się od praktyki w miejscu, później w ruchu, poruszając się w przód i w tył. Gdy opanujesz już tę umiejętność podczas poruszania się w przód i w tył z zamkniętymi oczami, zaczynasz ćwiczyć symbol Taiji w chodzeniu równoległym. Końcowym etapem nauki jest umiejętność poruszania się krokami Bagua po kole. Gdy student opanuje stronę Yang, powinien nauczyć się strony Yin, przechodząc ponownie poszczególne etapy nauki takie jak w stronie Yang. Kiedy student dobrze opanuje stronę Yin i Yang symbolu, to będzie w stanie płynnie i łatwo zmieniać techniki i wykorzystywać je w Pchających Dłoniach oraz Sparringu.

Sekwencja Walki Taiji (Taiji San Shou Tui Lian). Celem sekwencji walki Taiji jest trening technik i strategii walki Taiji w warunkach przypominających prawdziwą walkę. Podstawowym zadaniem tej sekwencji jest nauka najkorzystniejszego sposobu poruszania się w walce. Uczy ona również jak unikać znalezienia się w niekorzystnej sytuacji. Student musi najpierw ćwiczyć pchające dłonie w miejscu, a następnie zdobyte w nich doświadczenie odpowiednio wykorzystać, by techniki sekwencji walki nabrały realności.

Pchające Dłonie Taiji w ruchu (Taiji Dong Bu Tui Shou).
Przed rozpoczęciem treningu sparringu Taiji, należy ćwiczyć pchające dłonie w ruchu. W pchających dłoniach w ruchu student musi wykorzystywać odpowiednią strategię poruszania się oraz techniki wypracowane w treningu pchających dłoni w miejscu i sekwencji walki. Podstawowy trening przygotowujący do sparringu można uznać za ukończony wtedy, gdy student osiągnie taki poziom, że jego przeciwnik nie będzie potrafił doprowadzić do sytuacji dogodnej do ataku.

Wolny sparring Taiji (Taiji Zi You San Shou Dui Da).
W YMAA sparring gołych rąk Taiji jest jednym z końcowych etapów nauczania. W sparringu Taiji obok przylegania i przyklejania pojawiają się również uderzenia. Do tego treningu wymagana jest ochrona ciała.

Miecz Taiji (Taiji Jian).
Miecz Taiji jest trenowany przez uczniów, by podnieść ich Qi na wyższy poziom. Teoria miecza Taiji jest dużo głębsza niż teoria gołych rąk, a techniki są znacznie trudniejsze do trenowania i opanowania.

Przylegający Miecz Taiji (Taiji Jian Dui Lian).
Trening przylegającego miecza Taiji jest podobny do treningu pchających dłoni w miejscu i w ruchu. Pozwala on ćwiczącym rozszerzyć zasięg swojego odczuwania, poza ciało aż do końca miecza. Jest to bardzo ważny trening dla tych, którzy zamierzają uczyć się sparringu Miecza Taiji.

Szabla Taiji (Taiji Dao).
Szabla Taiji jest kolejną krótką bronią, którą trenują studenci dla osiągnięcia większego stopnia koordynacji ciała z Qi. Szabla Taiji, podobnie jak Miecz Taiji, również zawiera trening przylegania.

Kij Taiji (Taiji Gun).
Kij jest pierwszą długą bronią w Taiji, Tutaj również zasady odczuwania (słuchania), podążania, przyklejania i przylegania pozostają kluczem treningu.

Włócznia Taiji (Taiji Qiang).
Włócznia jest uważana za królową broni długich, a jej techniki to najwyższy poziom zaawansowania w treningu Taiji. W czasie treningu włóczni Taiji, studenci starają się rozciągnąć pole swojego wyczuwania aż do końca włóczni. Umożliwia to wyczuwanie (słuchanie), podążanie, przyklejanie i przyleganie do broni przeciwnika. Częścią tego treningu jest praktyka przylegającej włóczni Taiji.

Kula Taiji.
Ćwiczenia Qi Gong z kulą drewnianą. Usystematyzowany układ, zawierający podstawowe typy prowadzenia kuli, zarówno stacjonarnie jak i w poruszaniu, a także trening z partnerem.