si fu Mariusz Targos

Mariusz Targos

Założyciel i instruktor prowadzacy wrocławską akademię Taiji / Kung Fu YMAA.

Kung Fu Shaolin
Taiji Quan
Tai Chi Wrocław
Yang Targos Kung Fu Taiji
Li Mao Ching Kung Fu Wrocław
Yang Jwing Ming Mariusz Targos Kung Fu Wrocław
Kung Fu Wrocław
Kung Fu Taiji Wrocław
Tai Chi Wrocław
Kung Fu Wrocław
Tai Chi Taiji Wrocław
Tai Chi Taiji
Mariusz Targos Kung Fu