XXII Puchar Polski Wu Shu

Podsumowanie występu zawodników YMAA Wrocław na XXII Pucharze Polski w Krakowie 1-2 grudnia 2018r.

formy ręczne północne :
2 miejsce - Alicja Wertka , kobiety poniżej 9 lat
2 miejsce - Anna Grońska , kobiety 9-11 lat
3 miejsce - Anna Szczepan , kobiety 12-14 lat
3 miejsce - Mateusz Pietrzyk , mężczyźni 12-14 lat
3 miejsce - Wiktor Morski , mężczyźni 15-17 lat
2 miejsce - Mariusz Phan , mężczyźni 18-39 lat
formy ręczne południowe :
3 miejsce - Alicja Wertka , kobiety poniżej 9 lat
2 miejsce - Szymon Rzewuski , mężczyźni 12-14 lat
formy z szablą :
1 miejsce - Mateusz Pietrzyk , mężczyźni 12-14 lat
3 miejsce - Weronika Klimczak , kobiety 12-14 lat
formy z bronią krótką różną/giętką :
1 miejsce - Szymon Rzewuski , mężczyźni 12-14 lat
1 miejsce - Mariusz Phan , mężczyźni 18-39 lat
formy z kijem :
1 miejsce - Alicja Wertka , kobiety poniżej 9 lat
3 miejsce - Anna Grońska , kobiety 9-11 lat
3 miejsce - Wiktor Zawada , mężczyźni 9-11 lat
2 miejsce - Krystian Wertka , mężczyźni 12-14 lat
3 miejsce - Mateusz Pietrzyk , mężczyźni 12-14 lat
2 miejsce - Wiktor Morski , mężczyźni 15-17 lat
2 miejsce - Mariusz Phan , mężczyźni 18-39 lat
3 miejsce - Piotr Markowski , mężczyźni 18-39 lat
Duilian - formy podwójne:
3 miejsce - Alicja Wertka/Wiktor Zawada , kategoria 9-11 lat
2 miejsce - Mateusz Pietrzyk/Szymon Rzewuski , kategoria 12-14 lat
3 miejsce - Stefania Skowron markowska/Piotr Markowski , kategoria 18-39 lat
Qingda - walki :
2 miejsce - Maksymilian Kołodziej , kategoria 80-85 kg
2 miejsce - Wiktor Morski , kategoria 60-6 5kg