Turniej Kung Fu Gdynia 2019

X Otwarty Turniej Tradycyjnego Wu Shu - Gdynia 16.03.2019

pozycje medalowe YMAA Wrocław 

FORMY RĘCZNE PÓŁNOCNE:
1 miejsce - Alicja Wertka (9-10 lat)
1 miejsce - Anna Szczepan (15-17 lat)
1 miejsce - Kajetan Sochacki (11-14 lat)
2 miejsce - Anna Grońska (11-14 lat)
FORMY RECZNE POŁUDNIOWE:
2 miejsce - Anna Grońska (11-14 lat)
2 miejsce - Alicja Wertka (9-10 lat)
3 miejsce - Marcelina Zwarycz (11-14 lat)
FORMY Z BRONIĄ KRÓTKĄ :
1 miejsce - Weronika Klimczak (11-14 lat)
3 miejsce - Marcelina Zwarycz (11-14 lat)
FORMY Z BRONIĄ DŁUGĄ :
1 miejsce - Weronika Klimczak (11-14 lat)
1 miejsce - Krystian Wertka (11-14 lat)
2 miejsce - Anna Grońska (11-14 lat)
2 miejsce - Anna Szczepan (15-17 lat)
2 miejsce - Alicja Wertka (9-10 lat)
2 miejsce - Wiktor Zawada (11-14 lat)
3 miejsce - Marcelina Zwarycz (11-14 lat)
3 miejsce - Mateusz Pietrzyk (15-17 lat)
FORMY Z BRONIĄ RÓŻNĄ :
1 miejsce - Weronika Klimczak (11-14 lat)
2 miejsce - Mateusz Pietrzyk (15-17 lat)
2 miejsce - Marcelina Zwarycz (11-14 lat)
3 miejsce - Szymon Rzewuski (15-17 lat)
Qingda juniorów :
3 miejsce - Krystian Wertka (11-14 lat)